Orthodox groups take over Kotel egalitarian prayer space for Tisha Be’av

//Orthodox groups take over Kotel egalitarian prayer space for Tisha Be’av