Israeli Silicon Valley entrepreneur donates $25m. to BGU

//Israeli Silicon Valley entrepreneur donates $25m. to BGU