Iraqi Peshmerga fighters heading to Syria to fight IS militants in Kobane

//Iraqi Peshmerga fighters heading to Syria to fight IS militants in Kobane