Grapevine: Smolenskin Clarification

//Grapevine: Smolenskin Clarification