Ethiopian government strikes Tigray capital for fourth day this week

//Ethiopian government strikes Tigray capital for fourth day this week