Ambassador Erdan blasts UN Security Council

//Ambassador Erdan blasts UN Security Council